Projekt EBP e-Toolkit w ramach program Erasmus+

Wdrożenie ogólnodostępnego i innowacyjnego zestawu narzędzi do nauczania praktyki opartej na dowodach naukowych (EBP) dla europejskich programów nauczania pielęgniarstwa
Projekt EBP e-Toolkit
Projekt EBP e-Toolkit jest częścią strategicznego partnerstwa sześciu europejskich instytucji szkolnictwa wyższego realizowanego w ramach programu Erasmus+
Finansowanie
164.000 €
Państwa uczestniczące w Projekcie
6
Zasoby
+200
Czas trwania Projektu
3 lata
EBP e-Toolkit
Strategiczne partnerstwo sześciu europejskich instytucji szkolnictwa wyższego

Głównym celem Projektu jest wspieranie 
i ujednolicanie nauczania praktyki opartej na dowodach naukowych (EBP) w europejskich programach nauczania pielęgniarstwa 
oraz stwarzanie warunków do nabywania umiejętności w zakresie EBP na wczesnym etapie kariery zawodowej, które mogą być rozwijane 
w ramach samodzielnie kierowanego kształcenia ustawicznego również przez edukatorów pielęgniarstwa i opiekunów klinicznych.

Zapisz się do naszego newslettera

ENCLEBP will use your data to send you news, no data will be passed on to third parties. More information in our privacy policy.