European Nursing Virtual Center for Learning Evidence-Based Practice (ENCLEBP)
promuje i umożliwia naukę oraz doskonalenie kompetencji w zakresie praktyki pielęgniarskiej opartej
na dowodach naukowych (Evidence-Based Practice, EBP) poprzez samokształcenie.

ENCLEBP skierowane jest do studentów pielęgniarstwa, wykładowców akademickich oraz opiekunów praktyk klinicznych, a także do wszystkich profesjonalistów medycznych zainteresowanych EBP.

Rozwój ENCLEBP został sfinansowany z programu Erasmus+ Unii Europejskiej.