Centrum

European Nursing Virtual Center for Learning Evidence-Based Practice (ENCLEBP) zostało utworzone w celu promowania i zintegrowania nauczania kompetencji niezbędnych w praktyce pielęgniarskiej opartej na dowodach naukowych (Evidence-Based Practice, EBP) w europejskich programach kształcenia pielęgniarek oraz promowania ustawicznego kształcenia w tym zakresie.

Wraz z rozwojem ENCLEBP zamierzamy zapewnić upowszechnienie i trwałość Projektu Erasmus+ Unii Europejskiej, który wsparł finansowo jego powstanie

ENCLEBP służy jako platforma ułatwiająca międzynarodową współpracę akademicką między krajami europejskimi i pozaeuropejskimi w zakresie nauczania kompetencji niezbędnych w praktyce opartej na dowodach naukowych (EBP).  

W tym celu oferujemy bezpłatne zasoby online oraz bezpłatny wielojęzyczny kurs szkoleniowy online zintegrowany z platformą internetową „EBP e-Toolkit”. Opracowany zestaw narzędzi EBP e-Toolkit jest zorganizowany w moduły edukacyjne ułatwiające samodzielne uczenie się tym, którzy chcą się szkolić w trybie nieformalnym. Narzędzia EBP e-Toolkit mogą być także wsparciem dla wykładowców i edukatorów kształcenia podyplomowego, którzy prowadzą regularne kursy dla studentek i studentów oraz aktywnych zawodowo pielęgniarek/pielęgniarzy.

ENCLEBP powstał dzięki współpracy profesorów-ekspertów w nauczaniu EBP reprezentujących 6 europejskich instytucji akademickich: University of Murcia (Hiszpania), Hellenic University of the Mediterranean (Grecja), University of Modena and Reggio Emilia (Włochy), University of Ostrava (Czechy), Medical University of Warsaw (Polska) i Angela Boskin Faculty of Health Sciences (Słowenia).

Dołącz do naszego centrum i bądź #Evidencer!!!!

Zapraszamy wszystkie instytucje edukacyjne, stowarzyszenia zawodowe, pielęgniarki i położne, studentów i profesjonalistów medycznych do poznania ENCLEBP i czerpania przyjemności z nauki EBP.

Wizja

Praktyka oparta na dowodach naukowych (EBP) to podejście do rozwiązywania problemów w podejmowaniu decyzji klinicznych, które łączy najlepsze dostępne dowody naukowe z doświadczeniem klinicznym oraz preferencjami, oczekiwaniami i systemem wartości pacjenta.

EBP jest uznane za kluczowe w nowoczesnej praktyce zawodowej   pielęgniarek i pielęgniarzy. Systemy opieki zdrowotnej stale ulegają zmianie i stają się coraz bardziej złożone. Wymaga to bardziej kompetentnych fachowców, wyposażonych w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im dokonać najlepszego wyboru klinicznego podczas podejmowania decyzji dotyczącej postępowania z indywidualnym pacjentem.

Dlatego też główną misją ENCLEBP jest promowanie nauczania i uczenia się, a także doskonalenia kompetencji w zakresie praktyki opartej na dowodach naukowych. ENCLEBP skierowane jest do studentów pielęgniarstwa, wykładowców akademickich oraz opiekunów praktyk klinicznych, a także do wszystkich profesjonalistów medycznych zainteresowanych EBP.

Harmonogram projektu