Centre

Evropski virtualni center zdravstvene nege za učenje z dokazi podprte prakse (ENCLEBP) je bil ustanovljen z namenom spodbujanja in usklajevanja poučevanja in učenja na dokazih podprte prakse v evropskih učnih načrtih zdravstvene nege ter spodbujanja stalnega izobraževanja strokovnjakov zdravstvene nege na tem področju.

Z razvojem ENCLEBP nameravamo zagotoviti razširjanje in trajnost projekta Erasmus + Evropske unije, ki je omogočil njegov razvoj

ENCLEBP služi kot platforma za spodbujanje in izboljšanje mednarodnega akademskega sodelovanja med evropskimi in neevropskimi državami pri poučevanju in učenju prakse na dokazih podprte prakse.

V ta namen nudimo brezplačne spletne vire in brezplačen večjezični spletni tečaj usposabljanja, integriran v spletno platformo “EBP e-Toolkit”. Metodologija, razvita v popolnoma spletnem orodju e-Toolkit EBP in organizirana v učnih modulih, bo olajšala avtonomno učenje za tiste, ki se želijo usposobiti. Olajšala bo tudi vključitev v neposredno učenje, s stikom s pedagogi. Vključuje tudi zbirna poročila o konkretnih rezultatih posameznih delov projekta in rezultatih projekta EBP e-Toolkit kot celote.

ENCLEBP je bil razvit z delom in sodelovanjem 6-ih evropskih akademskih institucij in mednarodnih profesorjev za poučevanje in učenje na dokazih podprte prakse v zdravstveni negi. Sodelujoči centri so bili: University of Murcia (Španija), Hellenic University of the Mediterranean (Grčija), University of Modena and Reggio Emilia (Italija), University of Ostrava (Češka), Medical University of Warsaw (Poljska) in Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (Slovenija).

Pridruži se našemu centru in postani #Evidencer!!!!

Vabimo vse izobraževalne ustanove, strokovna združenja, zdravstvene sisteme, medicinske sestre in babice, študente ali strokovnjake, da spoznajo ENCLEBP in uživajo v spoznavanju na dokazih podprte prakse.

Vizija

Na dokazih podprta praksa je pristop usmerjen k reševanju težav v procesu kliničnega odločanja, ki združuje najboljše razpoložljive znanstvene dokaze s kliničnimi izkušnjami ter preferencami in vrednotami pacienta.

Na dokazih podprta praksa je razglašena za poklicno odgovornost in osrednjo lastnost dela, ki ga opravljajo medicinske sestre. Poleg tega se zdravstveni sistemi nenehno razvijajo in postajajo vse bolj zapleteni. To zahteva bolj kompetentne strokovnjake, opremljene z znanjem in spretnostmi, ki jim omogočajo, da naredijo najboljšo izbiro za in z bolnikom.

Zato je glavno poslanstvo ENCLEBP spodbujati in olajšati pridobivanje kompetenc za uporabo na dokazih podprte prakse skozi samoučenje. Namenjen je študentom zdravstvene nege, visokošolskim učiteljem in mentorjem klinične prakse ter vsem poklicem v zdravstvu in tistim povezanim z zdravstvom, ki jih zanima na dokazih podprta praksa.

Program Projekta