Το Ευρωπαϊκό Νοσηλευτικό Εικονικό Κέντρο Εκμάθησης Πρακτικής Βασισμένης στην Τεκμηρίωση (ENCLEBP) προωθεί και διευκολύνει την απόκτηση και τη βελτίωση των ικανοτήτων στην Πρακτική Βασισμένη στην Τεκμηρίωση μέσω της αυτοδιδασκαλίας.

Απευθύνεται σε φοιτητές νοσηλευτικής, ακαδημαϊκούς καθηγητές και καθηγητές κλινικής πρακτικής, καθώς και σε όλους τους νοσηλευτές και τα συναφή επαγγέλματα που ενδιαφέρονται για την EBP.

Η ανάπτυξή του χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρώτη τάξη #Εκπαιδευτών από τη Νοσηλευτική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μούρθια, Ισπανία (2021)

Στόχοι