Erasmus projekt EBP e-Toolkit

Zagotavljanje odprtih in inovativnih orodij za poučevanje in učenje na dokazih podprte prakse evropski zdravstveni negi
EBP e-Toolkit Project
The EBP e-Toolkit project is a Strategic Partnership of six European Higher Education Institutions in the framework of the Erasmus+ program.
Financiranje
164.000 €
Države
6
Viri
+200
Trajanje projekta
3 years
EBP e-Toolkit
Strateško partnerstvo šestih evropskih visokošolskih institucij

Glavni namen projekta je krepiti in harmonizirati poučevanje in učenje na dokazi podprte prakse v evropskih učnih načrtih zdravstvene nege in pridobiti EBP kompetence v zdravstveni negi bolj zgodaj v profesionalnem življenju, kar je moč nadaljevati v lastnem vseživljenjskem učenju tudi med predstavniki zdravstvene nege, ki poučujejo in delajo kot klinični mentorji.

Naročite se na naše novice

ENCLEBP will use your data to send you news, no data will be passed on to third parties. More information in our privacy policy.