Evropski virtualni center zdravstvene nege za učenje na dokazih podprte prakse (ENCLEBP)
spodbuja in lajša pridobivanje in razvoj kompetenc na področju
na dokazih podprte prakse. Slednje implementira skozi samoučenje.

Namenjen je študentom zdravstvene nege, visokošolskim učiteljem in mentorjem klinične prakse ter vsem poklicem v zdravstvu in tistim povezanim z zdravstvom, ki jih zanima na dokazih podprta praksa.

Njegov razvoj je financiran iz programa Erasmus+ Evropske unije.