Politika zasebnosti

Pridobljeni podatki bodo obravnavani v skladu s splošno uredbo o varovanju osebnih podatkov (GDPR, 2016/679), kakor tudi zakonom o varovanju osebnih podatkov in zagotavljanju digitalnih pravic.

Osebni podatki bodo obravnavani izključno v povezavi z implementacijo in evalvacijo Erasmus+ programa, brez predsodkov do možne predaje teh podatkov organom, odgovornim za nadzor in revizijo v skladu z evropsko zakonodajo.

Lahko uporabite pravice zajete med 15.in 22.členom evropske regulative 2016/670 o splošnem varovanju podatkov s pomočjo obrazca, oblikovanega v ta namen pri vodstvu Univerze v Murcii ali preko poslane prijave splošnemu registru Univerze v Murcii.

Lahko kontaktirate osebo, odgovorno za varovanje podatkov na naslednjem elektronskem naslovu: dpd@um.es

Prav tako boste imeli pravico do pritožbe na nacionalnem uradu za varovanje osebnih podatkov.