Zásady ochrany osobních údajů

Požadované údaje budou zpracovány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, Obecná ochrana údajů a Ústavním zákonem č. 3/2018 ze dne 5. prosince o ochraně osobních údajů a záruce digitálních práv.

Osobní údaje budou zpracovávány výhradně v souvislosti s prováděním a hodnocením programu Erasmus +, aniž je dotčena možnost předávat tyto údaje orgánům odpovědným za inspekce a audit v souladu s evropskými právními předpisy.

Práva obsažená v článcích 15 až 22 nařízení (EU) 2016/670, obecná ochrana údajů, můžete uplatňovat prostřednictvím formuláře zřízeného za tímto účelem v elektronickém ústředí univerzity v Murcii nebo podáním žádosti do obecného registru University of Murcia.

Můžete se obrátit na delegáta ochrany údajů na následující adrese: dpd@um.es.

Máte také právo podat stížnost u kontrolního orgánu.