Centrum

European Nursing Virtual Center for Learning Evidence-Based Practice (ENCLEBP) bylo vytvořeno s cílem propagovat a harmonizovat výuku a studium praxe založené na důkazech v evropských učebních osnovách ošetřovatelství a podporovat další vzdělávání sesterských profesionálů v této oblasti.

S rozvojem ENCLEBP hodláme zaručit šíření a udržitelnost projektu Erasmus + Evropské unie, který umožnil jeho rozvoj

ENCLEBP slouží jako platforma pro usnadnění a zlepšení nadnárodní akademické spolupráce mezi evropskými a mimoevropskými zeměmi při výuce a učení praxe založené na důkazech (EBP).

Za tímto účelem nabízíme bezplatné online zdroje a bezplatný vícejazyčný online školicí kurz integrovaný do webové platformy „EBP e-Toolkit“. Metodika vyvinutá v plně online e-Toolkitu EBP a uspořádaná do výukových modulů usnadní autonomní učení pro ty, kteří se chtějí trénovat sami, a začlenění do prezenční výuky pedagogy. Obsahuje také souhrnné zprávy o výstupech projektu EBP e-Toolkit.

ENCLEBP byl vyvinut v rámci spolupráce s 6 evropskými vysokoškolskými institucemi a mezinárodními odborníky na vzdělávání v oblasti EBP na poli ošetřovatelství. Zúčastněnými centry byly: University of Murcia (Španělsko), Hellenic University of the Mediterranean (Řecko), University of Modena and Reggio Emilia (Itálie), Ostravská univerzita (Česká republika), Medical University of Warsaw (Polsko) and Angela Boskin Faculty of Health Sciences (Slovinsko).

Připojte se k našemu centru a staňte se #Evidencerem!!!!

Zveme všechny vzdělávací instituce, profesní sdružení, zdravotnické systémy, sestry a porodní asistentky, studenty nebo odborníky, aby se seznámili s ENCLEBP a užili si výuku zaměřenou na EBP.

Vize

Praxe založená na důkazech (EBP) je přístup k řešení problémů při klinickém rozhodování, který integruje nejlepší dostupné vědecké důkazy s klinickými zkušenostmi, preferencemi a hodnotami pacienta.

EBP byla prohlášena za profesionální odpovědnost a ústřední charakteristiku práce sester. Zdravotní systémy se navíc neustále vyvíjejí a jsou stále složitější. To vyžaduje kompetentnější odborníky, kteří jsou vybaveni vědomostmi a dovednostmi, které jim umožní učinit nejlepší volbu pro pacienta a s pacientem.

Hlavním posláním ENCLEBP je proto podporovat a usnadňovat získávání a zlepšování kompetencí praxe založené na důkazech prostřednictvím samostudia. Je zaměřen na studenty ošetřovatelství, akademické pracovníky a lektory klinické praxe, stejně jako všechny ošetřovatelské profesionály se zájmem o EBP.

Harmonogram projektu