Projekt

ERASMUS+ PROJEKT EBP e-Toolkit


Zagotavljanje odprtih in inovativnih orodij za na dokazih podprto prakso v evropskih učnih načrtih zdravstvene nege

Ta EBP e-Toolkit projekt je strateško partnerstvo šestih evropskih visokošolskih institucij v okviru Erasmus + programa:

  • University of Murcia (Španija, koordinator)
  • University of Modena and Reggio Emilia (Italija)
  • University of Ostrava (Češka Republika)
  • Medical University of Warsaw (Polska)
  • Hellenic Mediterranean University (Grčija)
  • Fakulteta za zdravstvo Anglele Boškin (Slovenija)

Projekt traja 36 mesecev od 01/09/2018 do 31/08/2021

Glavni cilj projekta je okrepiti in harmonizirati poučevanje in učenje na dokazi podprte prakse v evropskih učnih načrtih zdravstvene nege in pridobiti EBP kompetence v zdravstveni negi bolj zgodaj v profesionalnem življenju, kar je moč nadaljevati v lastnem vseživljenjskem učenju tudi med predstavniki zdravstvene nege, ki poučujejo in delajo kot klinični mentorji.

Specifični cilji projekta so analizirati trenutno situacijo na dokazih podprte prakse v evropskih učnih načrtih zdravstvene nege, se dogovoriti o evropskem okviru EBP kompetenc in razviti Vodič priporočil za poučevanje in učenje na dokazih podprte prakse v evropskih učnih načrtih zdravstvene nege.

Na podlagi priporočil te preliminarne faze načrtujemo razviti skupen učni načrt na dokazih podprte prakse in EBP e-Toolkit (ki vključuje e-tečaj in odprto elektronsko knjižnico virov) s pedagoškimi strategijami poučevanja in usposabljanja na dokazih podprte prakse v zdravstveni negi, usmerjene dodpiplomskim študentom zdravstvene nege in diplomiranim medicinskim sestram.

Na koncu bomo validirali inovativne izobraževalne intervence, ki uporabljajo na dokazih podprto zdravstveno nego EBP e-Toolkit med študenti zdravstvene nege in edukatorji (akademskimi in kliničnimi mentorji).

Program Projekta

EBP e-Toolkit bo kulturno prilagojen in bo dostopen v španskem, grškem, italijanskem, češkem, poljskem, slovenskem in angleškem jeziku.